Decembris 2018

Nākotne - pagātnē?!

Anonīms saglabāja, Ot, 12/25/2018 - 18:24

Noslēdzies publisko lekciju cikls "Domāsim kopā!", kas gandrīz 5 gadu ilgumā no rudens līdz pavasarim pulcēja klausītājus "Mazajā ģildē" reizi mēnesī. Cikls bija paredzēts jebkura vecuma interesentiem. Tas beidzās 12. decembrī ar Kristīnes Āboliņas lekciju "Ikdienišķas rīcības Latvijas attīstībai – no  indivīda līdz valstij."

Nākamjā – 2019. gadā – "Mazajā ģildē" ir paredzēts jauns – cita tipa – publisko lekciju cikls: "Nākotne - pagātnē!". Tajā būs pamatā viena lektora – Andreja Mūrnieka – autorlekcijas par dažādām vērtību sistēmām cilvēces attīstības gaitā un to ietekmi uz kultūru un sabiedrību. Tiks piedāvāts sistemātisks ieskats par cilvēces vēsturē notikušajiem galvenajiem pagrieziena punktiem un vēstures problēmām, kas joprojām nav atrisinātas un izprastas.  Lekcijās tiks apskatīti viedokļi par cilvēces veidošanās un attīstības cēloņiem un tiem faktoriem, kas veicinājuši izaugsmi vai to bremzējuši. Par mainīgo un paliekošo katra laikmeta, tautas un ikviena cilvēka dzīvē.

J.Vanaga vēstījums Ziemsvētkos

Anonīms saglabāja, Ot, 12/25/2018 - 17:51

LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga vēstījums 2018. gada Ziemsvētkos

Ziemsvētkus sauc par brīnumu laiku. Mēs varam pārnest mājās eglīti, skatīties uz to un domāt – lūk brīnums! Mazā sēkliņā Dievs ir ielicis gudrību, kura spēj no zemes trūdiem izveidot kaut ko tik filigrānu, smaržīgu un galvenais – dzīvu! Dievs ir brīnumaini pūlējies, eglīti radot. Tad saliekam zaros gaismiņas un mirdzošas bumbas, un nu ir vēl skaistāk. Varam skatīties un teikt – vēl lielāks brīnums! Dievs manī ir ielicis spēju un pat aicinājumu izdaiļot viņa lielisko darbu! Tas ir tik brīnumaini! Kā man ir veicies sekot Dieva aicinājumam? Vai man ir izdevies izgreznot Dieva izcilo darbu – sevi? Vai ir veicies atklāt savus talantus un izkopt Dieva dotās spējas? Vai ir izdevies veidot sevi pilnīgāku, pievilcīgāku, mirdzošāku?