Kādas pārmaiņas gaida sabiedrība?

Anonīms saglabāja, Ot, 07/26/2011 - 22:24

Kāpēc tika atlaista 10.Saeima? Ne jau tādēļ, ka tajā būtu vairāk nezinošu, neprasmīgu vai aprobežotu deputātu kā iepriekšējās. 10.Saeimas atlaišanas iemesls ir morālas dabas. Cilvēkiem bija apnicis, ka sola vienu, bet balso citādi, ka īstenoti tiek nevis atklātās diskusijās pieņemti lēmumi, bet slepenās sarunās panāktas vienošanās.  

Andrejs Mūrnieks, Dr. sc. adm. Reformu pamatā jābūt vērtībām!

Kas ir V. Zatlera popularitātes cēlonis?

Tā ir cerība. Cilvēki cer atjaunot to, kas pēdējo 20 gadu laikā ir pamests novārtā. Proti,  godprātīgu, taisnīgu un caurskatāmu politiku. Politiku, kas balstīta vērtībās, turklāt nevis vārdos, bet darbos.

Mani personiski uzrunāja V. Zatlera kunga izvirzītais vērtību skatījums tikšanās laikā ar 16 nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.  Valsts politikas pamatā, viņš teica, ir ģimene ar bērniem. Tam seko atbildība. Tad principi jeb tikumi kā izturamies cits pret citu un savu valsti.  Domāju, ka šo principu pamatā ir cieņa pret cilvēku, un arī katram pret sevi.

Viens no pirmajiem soļiem, kas sabiedrībai sperams šajā virzienā ir: atjaunot normālu politisko kultūru Latvijā. Tas, cita starpā, nozīmē izolēt no politiskās darbības cilvēkus, kuri ir apsūdzēti smagos noziegumos. Cienīsim sevi un savu valsti. Vienkārši nesarunāsimies un nesadarbosimies ar viņiem. Ja esi apsūdzēts – tiesājies, un tikai tad, kad ir attaisnojošs spriedums – atgriezies politikā!

Daudzās demokrātiskās valstīs pie mazākās šaubu ēnas vai skandāla politiķis atkāpjas no sava amata pats. Turpretī Latvijā ar tādiem auklējas, diskutē un rada sava veida atpazīstamības oreolu. Jaunajai paaudzei šāda situācija nodod vēstījumu, ka galvenais ir būt masu mediju uzmanības centrā.  Nav svarīgi cik amorāla ir rīcība. Ja nevar uzreiz notiesāt pēc likuma, tad morālam vērtējumam it kā nav nozīmes. Šāda tendence ir bīstama un tas pazemo ikvienu pilsoni. Ir jāattīra politiskā vide no slepenām vienošanām, intrigām, meliem un liekulības. Taču šo nesaudzīga morālā prasīguma principu būs jāattiecina pašiem pret sevi: katram deputātam vai partijas valdes loceklim, katram partijas biedram, katrai partijai, arī katram vēlētājam pret sevi. Un tas jau ir daudz grūtāk. Taču, ja to nedarīsim, tad velta ir bijusi 10. Saeimas atlaišana un jaunas partijas dibināšana.

Nemānīsim sevi – nebūs tā, ka 11. Saeimā atjās uz balta zirga ideāli politiķi un uz burvju mājiena – visas problēmās atrisināsies. Mēs visi esam cilvēki, tātad ar trūkumiem. Tādi būs arī 11. Saeimas deputātiem. Svarīgi ir nevis cerēt uz ideāliem cilvēkiem (tādu tikpat kā nav), bet gan radīt sistēmu, lai vājus un uzticību zaudējušus deputātus varētu atsaukt, lai Saeima visu laiku „justu pakausī tautas elpu”. Kā tas ir bijis pēdējā laikā, pēc 28. maija lēmuma, kad pēkšņi tik raiti sāka pieņemt likumus.  Šādām pārmaiņām jānāk arī ierēdniecības darbā. Deputātu atsaucamība – valsts līmenī,  ierēdniecības līmenī – darba līgumi uz laiku un pāratestācija.

Nākamais solis vērtību un principu iedzīvināšanā  ir precīza, pārdomāta un izdiskutēta  reformu secība, kas ved uz noteiktu mērķi, proti, kvalitatīvu situācijas uzlabojumu. Ir nepieciešams pragmatisks skatījums. Bez specifiskām diskutablām nostādnēm, kas varētu šķelt sabiedrību pēc tautiskās, reliģiskās vai sociālās piederības. Tādai jākļūst arī jaunajai politikai.  Tai jābūt vērstai uz maksimāli plašu – vēlams  visu – Latvijas pilsoņu problēmu risināšanu, ne tikai bagāto, bet arī nabago, ne tikai pilsētnieku, bet arī laucinieku, gan jauno, gan arī veco, gan latviešu, gan citu tautību pilsoņu.

Valsts pārvaldē ir jāiesaista sabiedrība. Arī profesionālās nevalstiskās organizācijas.  Var piekrist sociologa R. Ķīļa domām, ka daudzviet iespējama valsts līdzekļu sabiedriska pārvaldība. Izglītības jomā, piemēram, šāds precedents jau ir bijis: Izglītības inovācijas fonds, kuru diemžēl steigā likvidēja krīzes histēriskajā gaisotnē.

Mēs joprojām vēl esam krīzes ēnā, taču mums ir jāplāno tālāk valsts politika tā, lai šādas krīzes vairs neatkārtotos. 300 000 iedzīvotāju „pazušana” (daudzi no tiem devušies ekonomiskā trimdā uz ārzemēm), korupcija un valsts nozagšanas draudi liecina, ka iepriekšējo gadu politika ir būtiski jāpārskata. Iespējams, ka tuvojas ekonomiskās domāšanas paradigmu maiņa visas pasaules līmenī: no patērēšanas sabiedrības uz ilgtspējīgu sabiedrību. Turpmāk arvien lielāka vērība tiks pievērsta resursu taupībai, ekoloģiskā līdzsvara atjaunošanai. Šādā sabiedrībā būs jāspēj pamatot, kāpēc cilvēkiem savas vajadzības un iegribas būtu jāsašaurina un jāierobežo. Būtībā tas nozīmē atgriešanos pie askēzes un atturības ētikas.

Ir nepieciešama līdzsvarota attīstība – bez nepamatotiem ekonomiskajiem „burbuļiem”, bez krīzēm, bez stagnācijas vai bezatbildīgas ļaušanās tirgus spekulāciju stihijai. Tas nozīmē lielāku kontroli pār finanšu procesiem. Turklāt politikā būs jāņem vērā visi tie izaicinājumi, ko izvirza 21. gadsimts:  būt mobilākiem, radošākiem, gudrākiem.

Taču gudrība nozīmē apzināties arī savas saknes, senču mantojumu. Latvijas valsti vieno ne tikai latviešu valoda, bet arī kopīga kultūras un vēstures pieredze, gadsimtos izkristalizējušās vērtības un tradīcijas, kas ir jānosargā globalizācijas bieži vien agresīvā spiediena apstākļos. Radošums un atvērtība jaunajam ir jālīdzsvaro ar gadsimtos pārbaudītām morāles vērtībām, ko pēdējos gados bijām ignorējuši – paļaudamies, ka brīvais tirgus un ārvalstu investīcijas visu sakārtos.

Ir jāatjauno demogrāfiskais līdzsvars. Ir jāatjauno ticība valsts varai. Ir jāatjauno saskaņa starp kopienām.  Ir jāatjauno katra cilvēka motivācija rīkoties godprātīgi un atbildīgi.

Par Latvijas atjaunotni!

6 komentāri

Apgalvojumi par to: ir vai

Rakstīja DOMA (nav pārbaudīts), Sv, 07/31/2011 - 20:56

Apgalvojumi par to: ir vai nav Zatleram goda prāts - PILNĪGi neko nepierāda, tie ir tukši un neargumentēti - tāpēc tos jāpieskaita pie priekšvēlēšanu melnā un tradicionālā PR.Kas attiecas uz inteliģenci, tad tai ir visas iespējas iestāties Zatlera partijā vai jebkurā citā. Diemzēl mūsu Latvijas inteliģence ir tik slinka un snobiska, ka baidoties sasmērēties politikā, tā galu galā var pazaudēt savu valsti.Ja Zatlera partijā iestāsies pietiekšoi daudz vienkāršu darītāju, tad tā pārvērtīsies par nepieciešamo tautas kustību.Tikai tā var kaut ko mainīt.Un ir nepieciešama vēlēšanu sistēmas maiņa. Saeima strādās normāli tikai tad, JA DEPUTĀTUS VARĒS ATSAUKT

Deputātu atsaukšana tiek

Rakstīja Andreja brālis (nav pārbaudīts), Sv, 08/14/2011 - 21:45

Deputātu atsaukšana tiek pasniegta kā risinājums. Atliek kādam piedāvāt atsaukšanas procedūru. Pirmais jautājums, kā es varēšu pierādīt, ka gribu atsaukt paša vēlētu deputātu? Vēlēšanas taču ir aizklātas. Būtu neloģiski dot man tiesības atsaukt mana oponenta vēlēto deputātu. Varbūt tomēr nopietni padomāt, pirms ievēlēt un sekot viņa darbībai, lai katru deputātu novērtētu pēc viņa nopelniem, nevis atlaist visus kopā par piederību netīkamai Saeimai. Tā mums drīz pietrūks nopietnu kandidātu.

Atsaucamība tomēr ir

Rakstīja Autors (nav pārbaudīts), Pr, 08/15/2011 - 10:59

Atsaucamība tomēr ir vajadzīga, ja no reģiona, piemēram, ir ievēlēts kāds deputāts, kurš nevis aizstāv šī reģiona intereses,  bet grauj , tad ar pietiekoši lielu vēlētāju skaitu (piemēram, 50 %) vajadzētu varēt šo deputātu atsaukt Komplektā ar ideju par lokāliem referendumiem, e-parakstu un e- vēlēšanām, tas ir nākotnes risinājums. Protams, pēc tam nāk NĀKAMAIS pēc  saraksta vairāk balsu ieguvušais deputāts. (nevis tiek pasludinātas jaunas vēlēšanas). Tas ir mehānisms pret GALĪGI uzticību zaudējušiem deputātiem! Taču lai dabūtu tos 50 % vēlētāju - atsaukšanai - tur nepietiks ar dažu partiju, bet gan ar vairākuma vienošanos. Turklāt jāpanāk, ka šajā reģionā var vēlēt TIKAI tur reģistrētie vēlētāji (jābūt vēlētaju reģistrs).

Pret

Rakstīja JR (nav pārbaudīts), Pk, 07/29/2011 - 10:10

Pret liberāli-kosmopolitisko-korumpēto Latvijas politisko eliti nostāties, lai kaut ko mainītu, var vienīgi latviešu kopa, kurai ir skaidras vērtības, stingri principi un godaprāts. Ir pilnīgi skaidri redzams, ka Zatleram & Co nekas no tā nav. Tā kā šī ir kārtējā reize, kad izmantojot demagoģiju un publiskās ietekmes tehnooģijas tiek mēģināts apmuļķot latviešu tautu, lai atkal tiktu pie siles.Pie jau zināmā būtu jāmin, ka visādā noziegumu klāstā latviešu nācijas iznīcināšanai, vienu no galvenajām lomām spēlē prese un šurnālisti. Viņi gandrīz nemaz nejautā, nepēta graujošo procesu būtību, bet  politiķu bezjēdzīgos izteikumus ietin rozā demagoģijā papildinot absurdās intervijas ar skaistām blēžu bildēm."Mēdiji veido sabiedrisko domu", tas ir mūsu uzskatus un izpratni par notiekošo. Cik gan vienkārši viss notiek!! 

Nodoms ir apsveicams. Arī

Rakstīja Andreja brālis (nav pārbaudīts), Ce, 07/28/2011 - 20:23

Nodoms ir apsveicams. Arī cerība uz pietiekami plašu atbalstu. Taču deklarētie 10 pamatprincipi izsaka vien vēlmi, ne ceļu mērķa sasniegšanai. Galvenais jautājums - kāda ideoloģiskā bāze, partijas platforma spēs apvienot pilsoņu vairākumu līdzīgi LTF laikam, kad sākām virzību uz neatkarību? Līdz šim valdošo partiju deklarētais liberālisms ir ļāvis vieniem gūt labklājību uz otrējo rēķina. Indivīda personīgā vajadzība, interese, savtīgais mērķis ir prevalējis par labu lielākām un blēdīgām, iepretim mazākām un godīgām politiķu grupām. Oficiālais sauklis - nebalsojiet par godīgiem ideālistiem, jo viņu ir maz, balsojiet par pragmatiskiem šeftmaņiem, jo tiem lielākas izredzes tikt Saeimā, allaž ir bijis pilsoņu vairākuma saprasts un akceptēts. Kopš AP katrai Saeimai pastāvējusi dilemma - pieņemt likumu par labu uzvarējušajam vairākumam, ignorējot pirmskara Latvijas juridiskos principus, tradīcijas un morāles normas, vai balsot par taisnīgu un saprātīgu problēmas risinājumu, zināmai pilsoņu daļai nācijas vienotības interesēs labprātīgi atsakoties no "sociālisma iekarojumiem". Pēc pirmā varianta notika zemes reforma, īpašumu denacionalizācija, kolhozu un pārējās kopmantas privatizācija ar sekojošu sertifikātu "brīvo" tirgu, jeb mūža darba sviedru apmaiņu pret dienišķo pusstopu. Kādu morāli aizstāvēs partija - tradicionālo kristīgo vai padomisko? Vai partija aicinās pilsoņus cienīt savu neatkarīgu valsti, vērtēt valstsvīrus pēc viņu individuālā devuma, nevis partijas piederības, katram atbildīgi izmantot iegūto brīvību, neizpārdot atgūto vectēvu zemi svešiniekiem, nemainīt pirmdzimtā tiesības pret lēcu virumu? Veco valsti mēs kopīgiem spēkiem veiksmīgi sagrāvām pirms 20 gadiem. Kāpēc pilsoņu vairākums izvēlējās jauno celt uz vecās drupām, nenovācot tās līdz stabilam pamatam? Vai tagad būsim gatavi šos pamatus attīrīt un nostiprināt, šo to varbūt nopostot no pavirši jaunuzceltā? Cik tālu būsim gatavi atzīt savu alošanos, atkāpties pagātnē, lai attīrītu ceļu veiksmīgai virzībai uz labklājīgu nākotni? Vai solidāra sabiedrība un  nācijas vienotība varētu kļūt par mūsu augstāko mērķi kā tautas izdzīvošanas un pieauguma garantu? Vai spēsim pārliecināt sabiedrību izvērtēt pagātnes noziedzīgos nodarījumus un noformulēt likumdevēja attieksmi pret mūsu pilsoņu sadarbību ar totalitārajiem režīmiem? Vai vienu nožēla un otru piedošana varētu kļūt par tautas saskaņas priekšnoteikumu? Vai spēsim un gribēsim pārveidot satrauktu, apjukušu pūli par apzinīgu, mērķtiecīgu un atbildīgu tautu caur elementāru politisko izglītošanu?  Vai pakļausimies pūļa noskaņojumam un rīkosimies atbilstoši tā ierobežotajai izpratnei, lai izvairītos no zaimiem un nepelnītas aplamāšanas? Vai iestāsimies par brīvu un pilnīgu informāciju plašsaziņas līdzekļos, iepretim līdz šim kultivētajai demagoģijai un angažētu viedokļu izplatīšanai? Vai būsim gana konservatīvi, lai noturētu stabilas ģimenes, pasargātu savus bērnus no svešu pseidokultūru postošās ietekmes - netikumiem, izlaidības, visatļautības, neizglītotības, necieņas pret savu valsti un tautu? Šī ir tikai daļa jautājumu, pēc kuru apspriešanas ikvienam interesentam būtu iespējams lemt par savu noderīgumu jaunajai iniciatīvai.        

Lasot Latvijas laikrakstus

Rakstīja eliya (nav pārbaudīts), Ce, 07/28/2011 - 15:49

Lasot Latvijas laikrakstus varam izlasīt nevienu vien kompromatu par Valdi Zatleru, kurus viņš tā arī nav apstrīdējis, tad jau mums nav jāsarunājas ar Valdi arī. Viņš sabiedrībai nav izteicis savu nožēlu ne par mersedesiem, ne dīvāniem.Domāju, ka nevajag iztaisīties baltākiem par citiem, jo skatoties uz Zatlera padomniekiem ir ļoti lielas bažas, ka viņa labie izteicieni par ģimeni un vētībām var tā arī palikt par priekšvēlēšanu izteikumiem. Makarovs -atbalsta Mozaīku un viendzimuma partnerattiecības...par kādām ģimenes vērtībām te varēs runāt - tikai par toleranci pret visiem tai skaitā pret viendzimuma pāru vēlmi adoptēt bērnus... Jā daudzi nezin visus šos aizkulišu smalkumus, arī to , ka viens komandas ir arī Sātana Bībeles tulkotājs...tā kā tolerance tiek prasīta tikai t;ap;ec lai nepieļautu kristigo vērtību nostiprināšanu , bet gan nostumtu tās malā un pieņemtu pilnīgi pret;ejās. Jā tauta cer, ka beidzot pienāks latviešiem tie laiki..., bet ZRP komandas dotā cerība var izrādīties par viltus cerību, kuru savā baigumā ieraudzīsim pēc ZRP tikšanas Saeimā.  

Pievienot jaunu komentāru

Šī lauka saturs tiks saglabāts privāts un nebūs pieejams publiski.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Atļautie HTML tagi: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.

Vairāk par formatēšanas iespējām

CAPTCHA
Lai novērstu SPAM nejaucības
Image CAPTCHA
Ievadiet attēlā redzamos simbolus.