Par lekciju ciklu “Domāsim kopā!”

admin saglabāja, Sv, 02/22/2015 - 21:49

Pēc pusotra gada ilga pārtraukuma atsākas publisko lekciju cikls „Domāsim kopā!” Latvijas 100 gadu jubilejas gadā tas būs veltīts tikai Latvijas tematikai. Tādēļ tā nosaukums mainīts: “Domāsim kopā – Latvijai!” Tas nozīmē – uzklausīsim viedokļus, spriedīsim un domāsim par Latviju, Latvijas labā! Lai tas nāk par labu mūsu valstij – Latvijai! Noskaidrosim un vēlreiz pārrunāsim nozīmīgākos faktorus Latvijas kultūrā un vēsturē – šai tematikai būs veltītas pirmās 3 lekcijas. Tās notiks 7. februārī, 7. martā un 4. aprīlī.  Otrajā pusgadā pēc vasaras pārtraukuma iecerētas vēl 3 lekcija par Latvijas nākotni – ko darīt, lai Latvija atzeltu, atjaunotos un attīstītos.

Paredzētās lekcijas ir publiskas, visiem pieejamas un populārzinātniskas. Ar savu redzējumu uzstāsies Latvijā populāri lektori un augstskolu mācību spēki – Maijā Kūle, Valdis Muktupāvels, Gundars Ceipe, Ivars Brīvers u.c. Viņi iepazīstinās klausītājus ar saviem viedokļiem par būtiskām problēmām Latvijā, senatnē un mūsdienās, par to, kā tās būtu jārisina, domājot par Latvijas valstiskumu, tautsaimniecību un kultūras identitāti. 

Pirmā lekcija notiks trešdien 7. februārī plkst. 18 30. Lektors: Dr. hist. Gundars Ceipe. Lekcija veltīta Latvijas vēsturē ilgstoši noklusētajai hernhūtiešu jeb “brāļu draudžu” kustībai un tās ietekmei uz Latvija kultūru un sabiedriskās domas attīstību.

Cikla idejas iniciators LU vadībzinātņu doktors Andrejs Mūrnieks uzskata, ka svarīgi ir meklēt patiesību kopā! „Nevis norobežoties nelielās akadēmisku speciālistu vai žurnālistu un politiķu grupiņās, kas kļūst par ekspertiem visās jomās, bet sabiedrības, zinātnes un kultūras problēmas apspriest publiski.”

Iespēju robežās cikla „Domāsim kopā!” lektoru priekšnesumi un diskusijas tiek filmētas un ievietotas portālā Atjaunotne. Atsevišķos gadījumos ar lektoru piekrišanu tiek ievietotas arī lekciju prezentācijas. Lūgums – tās izmantojot – atsaukties uz lektoru, lekciju ciklu „Domāsim kopā!” un portālu Atjaunotne.lv.

Lekcijas notiek  kultūras centrā “Mazā ģilde” – Amatu ielā 3/5, Vecrīgā. Cikls paredzētas jebkura vecuma interesentiem. Pēc katras lekcija ir paredzēts laiks diskusijai un kopīgiem atbilžu meklējumiem.

Līdz šim ciklā piedalījušies šādi lektori: filozofi Dr. hab. Maija Kūle, Dr. Rihards Kūlis, Dr. Māris Kūlis, arhibīskapi Mg. Jānis Vanags un Dr. Zbigņevs Stankevičs, teologs un vēsturnieks Dr. hab. Leons Taivāns,   ķīmiķis Dr. hab. Ivars Kalviņš, teoloģe Dr. Elizabete Taivāne, jūdaists un fiziķis Dr. Ruvins Ferbers, politologs Dr. hab. Tālavs Jundzis, ekonomisti Mg. Vilnis Zakrevskis, Dr. Ivars Brīvers un Sergejs Ancupovs, vēsturnieki Dr. Harijs Tumans un Dr. Gvido Straube, fiziķis un izglītības sistemologs Dr. Andris Broks, etnologs un folklorists Mg. Aldis Pūtelis, folklorists, komponists un kultūru pētnieks Dr. Valdis Muktupāvels, biologs Dr. Jēkabs Raipulis, psiholoģe Dr. Ingrīda Trups-Kalne, kvantu fiziķis Dr. Vjačeslavs Kaščejevs, juristi Mg. Inga Bite, Mg. Juris Rudevskis un Dr. Egils Levits, kā arī cikla organizētājs kultūras pētnieks, pedagogs un mūziķis Dr. Andrejs Mūrnieks.

„Domāsim kopā!” - 2016. gadā         

Lekciju cikla jauno 2016. gada posmu sāka jurists no Strasburgas Juris Rudevskis 14. janvārī ar lekciju "Tikumība, morāle un tiesības: kur ir problēmas pirmcēlonis un kā to risināt?" Savukārt 11. februārī LU profesors Dr. art. Valdis Muktupāvels referāja par tematu "Latvietība un kristietība", bet 25. februārī notika Dr. philos. Māra Kūļa priekšlasījums "Kas ir 'islāma valsts'?" un 10. martā - lekcija “Kas un kā programmē mūsu priekšstatus un uzvedību?”; referenti: Dr. sc. admin. Andrejs Mūrnieks, un Dr. biol. Jēkabs Raipulis. Saruna bija par to, kādi faktori veido mūsu pasaules izpratnes horizontu, arī par jaunākajām tendencēm, piemēram, centieniem pārformulēt cilvēka pašizpratni, par dzimuma identitātes bioloģisko pamatu ignorēšanu, par jauno vārdu “dzimte” (gender) un to, kā manipulācijas ar sabiedriskos domu iekļaujas kopējā vērtību maiņas procesā postmodernisma tendenču kontekstā. Visbeidzot 31. martā notika lekcija «Latvijas riski un valsts vērtība». Lektore: Dr. habil. philos. Maija Kūle. Klausītājiem bija iespēja iepazīties arī ar filozofes jaunāko grāmatu “Jābūtības vārdi. Etīdes par zināšanām un vērtībām mūsdienu Latvijā”. 28. aprīlī notikaLatvijas Zinātņu akadēmija viceprezidenta Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. Tālava Jundža lekcija "Latvijas neatkarības atjaunošanas līkloči: izzinātais un neatklātais ". Cikla pavasara sesija beidzās ar divām lekcijām: 12. maijā lekcija "Daži Latvijas ekonomikas izaugsmes un attīstības aspekti. Aktīvs valstiskums tautsaimniecībā: kas ir un ko darīt? " lektors: Sergejs Ancupovs, bet 26. maijā lekcija "Mūsdienu latviešu reliģiozitātes modifikācijas", lektore: Dr. theol. Elizabete Taivāne.

 „Domāsim kopā!” - 2016. gada rudenī     

 Lekciju cikls atsākās 13. oktobrī ar Dr. Andreja Mūrnieka lekciju:  "Austrumu un Rietumu kultūras - kopīgais un atšķirīgais", sekoja lekcija 3. novembrī: "Ko mēs varētu mācīties no 20. gadsimta pieredzes?" Cikla rudens sesija noslēdzās 1. decembrī ar Dr. habil. Maijas Kūles lekciju: "Vērtību sadursme pasaulē: kas tagad notiek no filosofiskā skatpunkta?"

0 comments

Pievienot jaunu komentāru

Šī lauka saturs tiks saglabāts privāts un nebūs pieejams publiski.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Atļautie HTML tagi: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.

Vairāk par formatēšanas iespējām

CAPTCHA
Lai novērstu SPAM nejaucības
Image CAPTCHA
Ievadiet attēlā redzamos simbolus.