Ko mūsdienās nozīmē enerģiskais mācītājs Brands?

Anonīms saglabāja, Pk, 02/24/2023 - 01:08

Iveta ŠimkusPiedāvājam Atjaunotnes lasītājiem filozofes Ivetas Šimkus pārdomas par Heinriha Ibsena lugas "Brands" izrādi Dailes teātrī - iepriekšējo iestudējumu, mūsdienu problēmu un ideoloģisko tendenču kontekstā. 

Par Brandu un par mums. Autore: Iveta Šimkus

Dailes teātrī no jauna iestudētā H.Ibsena luga “Brands” ir viens no visu laiku nozīmīgākajiem dramaturģiskajiem darbiem Eiropas literatūras vēsturē. Vērienīgo eksistenciālo, grūti atbildamo jautājumu dēļ, līdzīgi kā Šekspīra “Hamlets” vai Gētes “Fausts”, H.Ibsena luga ir pateicīga viela jaunām interpretācijām un pētījumiem. Turklāt šādu literāro materiālu neizvēlas tāpat vien, jo pārlaicīgajai, klasikas vērtībās balstītajai vertikālei jābūt sakrustotai ar sava laika horizontāli un režisoram jātrāpa krustpunktā.

Bet par ko mēs bijām vienojušies, piešķirot 1976. gada iestudējumam kanonisku atzinību? Ko simbolizēja Branda tēls vēlīnajā padomju laika kultūrtelpā

Uzdrošinos vispārināt dažas pamatatziņas. Ibsena Brands ir jābūtības sludinātājs, un okupācijas laikā tas bija svarīgi – uzturēt spēkā aizliegto, vērsties pret meliem, puspatiesībām, savā padomiski ierobežotajā ikdienā atzīt, ka saprotamu iemeslu dēļ mēs  nespējam viņam sekot, bet zinām, ka Brands ir labākais mūsos, mēs viņu respektējam kā ideālu, kā taisni, pēc kuras līdzināties, kaut zinām, ka ar roku neviens to nespēj uzvilkt. Brands iemiesoja ticību un apliecinājumu cilvēka drosmei un spējai cīnīties par labāku (pat vislabāko) pasauli un gatavību upurēt sevi visu kaut kur tepat mītošās patiesības vārdā.

Drīz pēc šī iestudējuma (1981) Dailes teātra repertuārā nonāca Paula Putniņa luga “Uzticības saldā nasta”, kuras galvenais varonis līdzīgi kā Brands darbojās vietējos apstākļos. Jābūtība te atklājās kā ticība gaišās komunisma sabiedrības ideāliem, sekošana nevis koruptīvam izdevīgumam, pašlabumam, bet mēģinājums iedzīvināt skaistos un pareizos saukļus reālā bezkompromisu rīcībā. Komunisms vairuma apziņā, protams, nebija nekāds ideāls, tāpēc luga tika interpretēta vairāk kā absurda parodija.

20.gs. otrā puse Eiropas kultūrā bija postmodernisma laiks, kurā tika noliegti lielie un vispārnozīmīgie naratīvi, dekonstruētas un izvētītas  visas vērtības, bet vienīgā patiesība bija tā, ka patiesības nav. Plāni klājās ne tikai Ibsenam, bet arī Rainim, kas tika apsūdzēts “augstāko ideju” sludināšanā. R.Mūks, piemēram, dzejā ironiski pauda, ka Rainis viņam nepatīk, jo “esot pārāk garīgs” [1], un ieteica,  “lai tās idejas mirst pašas savā nāvē, iekams sadomā sūtīt citus nāvē”[2]. Roberts Mūks, būdams reliģiju pētnieks un filosofisku ideju pārzinātājs, zināja, ko raksta. Vēl lielāku nepatiku pret jābūtības (ideālu apliecināšanas) pasauli pauda teju visi jaunā laikmeta filosofi, dzejnieki, mākslinieki. Citiem vārdiem sakot, par ideālismu tika runāts tikai caur ironiju, kas vienlaikus ironizēja pati par sevi.

Taču pieminami daži izņēmumi, piemēram, viens no pēdējā laika spilgtākajiem teātra iestudējumiem - E.Seņkova Raiņa “Pūt, vējiņi” Nacionālajā teātrī. Tas radīja plašu rezonansi, tika atzinīgi vērtēts gan kritiķu, gan publikas vidū. Tomēr līdz galam netika pamanīta lugas “brandiskā “tēma. Mēs taču vēl nesen atradāmies refleksijas laukā, kurā Baibas pašnāvība šķita nesaprotama, lai neteiktu pat dīvaina. “Lūk, es arī ņemu savu, manu daļu šai dzīvē!”, tā viņa saka. Bet neņem. Izrādās, ka pasauli, kas ir barga, ļauna, auksta un netaisna, uzvarēt (Raiņaprāt, tas nozīmē - mainīt uz labu) var, tikai upurējot sevi. Vai mēs saprotam Raiņa ideju drāmas  (viens no, t.s., “Jaunās drāmas” iedvesmotājiem viņam ir bijis H.Ibsens) simbolisko līmeni, kurā rodams Baibas rīcības dziļākais pamatojums? Vai paliekam tikai pie ērti izprotamās, psiholoģiskās mīlas trīsstūra interpretācijas, tādējādi noplicinot autora dauzslāņaino vēstījumu?

Rainis, eklektiski veidojot savu uzskatu sistēmu - “universālo mīlu”, bija pārņemts ar daudzām reliģiskām, zinātniskām un filosofiskām koncepcijām, tai skaitā viņš uzskatīja, ka baltu tautām ir tāds piedāvājums dekadencē un nihilismā slīgstošajai Eiropai, kāda citiem vairs nav. Proti, Saules Dainās rodams miermīlīgais baltu altruisms, ego salāgošana ar Visumu, visaptveroša universāla mīla un upurētspēja, kas ir viņa Nākotnes cilvēka izpratnes pamatā. Baiba iemieso šo ideālu un, salīdzinot ar Brandu, ir daudz cēlāka, viņa neprasa “visu vai neko”, viņas rīcības pamatā jau ir žēlsirdības dievs, un viņas nāve (upuris) patiesi padara pasauli, tas ir, visus traģēdijā iesaistītos, labākus.  Domāju, ka pat tiem, kuriem principā nepatīk Rainis un kurus kaitina ideālisma patoss, lugas vēstījumā iedziļinoties, kā arī skatoties E.Seņkova iestudējumu, tomēr rodas katarsei tuvs pārdzīvojums. Un vai tas jau sākotnēji nav bijis mākslas mērķis?

Taču laika gara pamatstraume jau ilgi plūst ideālismu noraidošā virzienā, un, iestudējot H.Ibsena Brandu, bija jāizmanto laikmetīgi izteiksmes līdzekļi un paņēmieni, lai, režisora V.Kairiša vārdiem sakot, “izaicinātu visus un pašu izaicinātāju”. Vai vismaz - lai “paklausītos Branda vārdos, kā tie skan šodienas Rīgā”[3].

Brands kā sieviete, šķiet, nerada izaicinājuma viļņošanos. Sieviete ir cilvēks (bez arī), un tā ir cilvēka drāma. Brandu varētu interpretēt arī kā, piemēram, transhumānistu, Visarionu, Grētu Tūnbergu vai jebkuras jaunas pārliecības vai radikāli atšķirīga dzīvesveida sludinātāju.

Kas tieši raksturīgs Ibsena Brandam?

20. gs. sākumā tiek meklēti Eiropas kultūras krīžu cēloņi, un viena no pamatproblēmām ir kristietības nespēja reaģēt uz laikmetam būtiskiem izaicinājumiem, ko rada zinātnes un tehnikas progress, kā arī metafizikas noriets. Gan Raiņa, gan Nīčes filosofisko ideju pamatā ir jauna garīguma meklējumi. Nīčes Pārcilvēks un Raiņa Nākotnes cilvēks ir vērsti nevis uz evolūciju, bet revolūciju cilvēka gara attīstībā, viņi apliecina iespēju veidot jaunu paradigmu, kas ir sacelšanās pret visu veco, tostarp tas ir kategorisks kristietības noliegums. Tomēr arī vienlaikus izmisīgs mēģinājums piepildīt iztukšoto kristīgās jābūtības trauku ar dzīvu un īstu saturu. Nīčes Zaratustra dēvē Jēzu par savu vislabāko ienaidnieku, bet Rainis savu uzskatu kvintesenci sauc par universālo mīlu.

Arī Branda bezkompromisa pārliecība lugā atklājas kā sekošana Evaņģēlija burtam, pieprasot neiespējamo -  visu vai neko. Tas, ko viņš paspēj (vai nepaspēj?) beigās apjaust, ir Evaņģēlija gars. It kā nebūtu lasījis Pāvila 1. vēstuli korintiešiem, kurā skaidri teikts, ka bez mīlestības (kas ir arī žēlsirdība un galu galā – Pats Dievs) neviens upuris, neviena gudrība, neviena atziņa, neviens tikums vai labie darbi nav neko vērti. Jaunā garīguma pravietis Brands šādā skatījumā ir un paliek tikai skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Bet kādēļ ne tikai Brands, bet arī pasaule vairās pieņemt šo Evaņģēlija burta un gara vienību? Atbilde rodama Kristus vārdos – mana valstība nav no šīs pasaules. Bet mēs šai pasaulei esam tik ļoti pieķērušies, ka izdzēsuši visu tai traucējošo, t.i., metafizisko (aiz fizikas esošo) realitāti.

Brands lugā ir tādas jābūtības sludinātājs, kuru mēs esam nolieguši, pat izsmējuši.

Vai iestudējumā tas tiek atklāts ar īpašu māksliniecisku kaismi un novatorismu? Šķiet, nē. Tad kam bija ar mums jānotiek pēc iestudējuma veidotāju ieceres, vienkārši klausoties Branda vārdos šodienas Rīgā? Ar piebildi - šodienas Rīgā pēc 2022.gada 24.februāra.

Kad jau sen bijām vienojušies, ka mums nav nekā kopīga ar idejām, “kas nepazīst cilvēka žēluma”[4], sākās Krievijas karš pret Ukrainu.

Kāda mums ir attieksme pret šo ukraiņu tautas bezkompromisa cīņu, varonību, tēvzemes un taisnības mīlestību? Pret šo upurēšanu, kas pieder jābūtībai un ir tās iemiesojums rīcībā.

Par to būtu varējis būt Branda iestudējums. Un arī par pašu jābūtību, kas, negaidot un mums negribot, tik pēkšņi, tieši un nepielūdzami, ir nostājusies mūsu priekšā. Vai mēs to pieņemam arī kā savu  izvēli, vai mēs te stāvam un citādi nevaram, vai tomēr varam? Vai jautājums jau ir uzdots?

Atbilžu vismaz pagaidām nav. Nevienam.


[1] R.Mūks, “Erotika”, R., 1992., 117.lpp.

[2] Turpat, 116.lpp.

[3] V.Kairiša citāts no 2023.gada H.Ibsena “Branda”iestudējuma Dailes teātrī izrādes programmas.

[4] Rainis, “Tālas noskaņas zilā vakarā”, R., 1975., 144.lpp.

3 komentāri

Vai patiesi kādām nav

Rakstīja Ivars no Krustceļukroga (nav pārbaudīts), Se, 07/29/2023 - 10:16

Vai patiesi kādām nav skaidrs, ka cilvēks ir gan materiāls, GAN garīgs. Luga (BRANDS, skatījos ar Liepiņu titullomā un šķiet viņš tajā iestudējumā bija spēcīgāks) ir par to, ka ... cilvēki alojas un māžojas, kad vēlas TIKAI AR VIENU KĀJU STAIGĀT. teic, brauksāna nav tik pie strūres sēstiesteic, braukšana nav tikai ātrums labstā esot liela māksla orientēties,kad ceļi līkumos un grambās trauc tā teica Imants Ziedonis

"Jā" nevar pateikt, ja svaru

Rakstīja Aldis (nav pārbaudīts), Ce, 07/27/2023 - 21:27

"Jā" nevar pateikt, ja svaru bumba - materiālisms pie kājām. Tad nevar pacelties spārnos un par jeb kādu lidošanu (ideālismu) nāk smiekli. Izeja ir  garīgās prakses. Piemēram, tā, ko iesaka kristīgā tradīcija. Lūgšana, meditācija, garīgā lasīšana, gavēnis u.c. Klausīt garīgajai vadībai, likumīgai priekšniecībai, vecākiem. Un tā jūs maz pamazām augsiet garīgumä. Var būt arī citas garīgās prakses. Bet svarīgi, lai par tām cilvēks ne tikai runātu, bet arī tās praktizētu. Novērots, ka cilvēki, kuri uzkāpuši uz garīgās takas, pamazām nonāk līdz kristietībai. Es te domāju kristietību pēc būtības nevis ķeksīša pēc.Savukārt tie, kuriem prātā tikai pasaulīgās lietas, kuriem tās pirmajā vietā, nekad nesapratīs brantus - ideālistus, nedz arī sasniegs kādu ideālu mērķi. Viņi tikai traucēs un darīs mokas šaurā ideālā ceļa gājējiem. Un nogrims ikdienībā, pelēcībā, viņu ilgas nepiepildīsies, viņi nezinās, ko īsti grib.Padomju laikos, muļķīgajos, pelēkajos padomju laikos tomēr bija daudz garīgu cilvēku. Pati pelēcība un grūtības cilvēku spiež uziet uz garīgās takas. Šo cilvēku darbības rezultätā ar Dieva palīgu mēs izrāvāmies no impērijas gūsta un atguvām neatkarību. Apstākļi palika vieglāki, bet cilvēki garīgā ziņā - nolaidīgāki. Arvien vairāk parādās tādu, kas pēc garīgām vērtībām netiecas. Tādēļ arī arvien neskaidrāka un draudošāka kļūst nākotne. Tādēļ arī mēs varam visu pazaudēt.Garīgi ir jādzīvo katram. Soli pa solim jāmācās, ja nemāk. Tad nākotne būs droša. Un lietas arvien saprotamākas. Dzīvot tikai savai labsajūtai, savai patmīlai kategoriski nedrīkst.

Katram katru dienu ir

Rakstīja Aldis (nav pārbaudīts), Ce, 07/27/2023 - 18:59

Katram katru dienu ir jāpakāpj viens solītis uz augšu uz Kristus pasauli, ko tik grūti redzēt un pieņemt

Pievienot jaunu komentāru

Šī lauka saturs tiks saglabāts privāts un nebūs pieejams publiski.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Atļautie HTML tagi: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.

Vairāk par formatēšanas iespējām

CAPTCHA
Lai novērstu SPAM nejaucības
Image CAPTCHA
Ievadiet attēlā redzamos simbolus.