Lekciju cikls “Mūsdienu izaicinājumi”

admin saglabāja, Pr, 09/27/2021 - 21:04

Jaunajā publisko lekciju ciklā “Mazajā ģildē” ir iespējams noklausīties Dr. Andreja Mūrnieka autorlekcijas par tendencēm mūsdienu sabiedrībā un kultūrā. Cikla piektā lekcija paredzēta trešdien 2.februārī plkst. 18. 30 tiešraidē; temats: "Utopijas par cilvēku nākotnē. Cerības un riski". Lektors aicina klausītājus – gatavojoties šai lekcijai – pārlasīt 3 lieliskus utopijas žanra darbus: Hakslijs (Huksley) Oldess, “Brīniškīgā jaunā pasaule”; Orvels (Orwell) Džordžs, „1984”; Velbeks (Houellebecq) Mišels, “Pakļaušanās”. Pieejas kodi tiešraidei būs pieejami stundu pirms lekcijas “Mazās ģildes” mājas lapā: https://mazagilde.lv/2021/09/29/?future=all

2.februārī paredzētās lekcijas īsa anotācija:

“20. un 21. gs. izaicinājumi. Vai utopijas ir bīstamas? Kad utopija kļūst par distopiju? Bābeles torņa naratīvs. Projekts, kas nekad nebeidzas. Mākslīga vienotība un daudzveidības priekšrocības. Utopijas žanrs vēsturiskā retrospekcijā: no Platona Atlantīdas un Tomasa Mora Utopijas līdz Oldesam Hakslijam, Džordžam Orvelam un Mišelam Velbekam. Tehnokrātiskās, sociālās un ekoloģiskās utopijas. “Eko-fašisms”. Vai un cik tālu var cilvēku pārveidot? Kiborgi un orgānu donori. Kāpēc mākslīgais intelekts var mantot cilvēces problēmas? “Ciparizācijas” perspektīva. Vēlme bēgt no fiziski tveramā – citā realitātē un kristietības alternatīva tam. “Brīnišķīgā jaunā pasaule” kā tehnokrātiska mākslīga laimīguma paradīze. Naids kā saliedētības garants un vēstures pārrakstīšana – mūsdienu “kultūras karu” kontekstā. Civilizāciju konflikts vai konformistiska pakļaušanās spēcīgākai paradigmai? Vai liberālisms piekāpsies islāmam? Mūsdienu politiskā dienaskārtība, mesiāniskā retorika un tālākas cilvēces perspektīvas. Vai jaunajai neoliberālajai kārtībai jākļūst autoritārākai? Sociālas kontroles sabiedrība un atbildīguma diktāts. Kolektīva drošība pret individuālistisku brīvību. Cilvēks kā mūžīga problēma...”

Par lekciju ciklu:

Lekcijas iecerētas, lai kopīgi pārdomātu un saprastu, kas notiek mūsdienu daudzveidīgajā, ar informāciju pārsātinātajā un apjukušajā sabiedrībā. Ierosmes un atskaites punkts paša meklējumiem var izrādīties nozīmīgu domātāju pieredze, nesenu, bet joprojām aktuālu tendenču analīze.

Lekciju ciklā tiks analizēti izaicinājumi mūsdienu kultūrā, kas tālejoši ietekmējusi procesus sabiedrībā un vērtību izpratni 21. gs. Filozofijas, mākslas, reliģijas un zinātnes tendencēs tiks meklētas mūsdienu pieņēmumu, pārliecību, stereotipu, mītu, aizspriedumu un priekšstatu saknes. Pretēju uzskatu pārstāvji tiks salīdzināti, konfrontējot viņu pieejas un atziņas, lai skaidrāk iezīmētos jēgas meklējumu ceļi, tā vedinot klausītājus iesaistīties iekšējā dialogā ar dažādiem pasaules uzskatiem un mūsdienu izaicinājumiem.

Ikviens, kuru interesē izprast mūsdienu problēmas, laipni aicināts piedalīties! Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un diskusijām.

Atšķirībā no iepriekšējiem “Mazajā ģildē” notikušajiem lekciju cikliem – jaunajā ciklā akcents ir uz cilvēku pieredzi un patiesības meklējumiem 20. un 21. gs. Kā orientēties dažādu garīgo piedāvājumu, kustību, metožu, vilinājumu un utopiju klāstā?

Ieeja ir bez maksas. Lekcijas notiek ar Rīgas Domes atbalstu. Lekcijas notiek trešdienās pl. 18. 30, Vecrīgā, Amatu ielā 5, pandēmijas saasinājumu laikā – attālināti.  

2022. gada ziemā un pavasarī paredzēto lekciju datumi: 2.februāris, 2.marts, 30.marts un 27.aprīlis. Informācija pieejama KTMC “Mazā ģilde” mājaslapā.

2021. gada rudenī  un ziemā nolasīto lekciju temati:

1. lekcija 29.septembrī: "Autora, teksta un lasītāja nāve. Ko darīt?"

Tendence 20. gs. – pasludināt kādas būtiskas kategorijas, cilvēkdarbības jomas vai parādības galu. Ja F.Nīče apgalvoja, ka “Dievs ir miris”, vai jāmirst vēl kādam? Autora – rakstnieka, komponista, dramaturga, mākslinieka – loma 19. gs. Kādi faktori lika Rolānam Bartam un citiem teorētiķiem secināt, ka iestājusies “autora nāve”? Cik nozīmes var būt tekstam (mākslas darbam)? Pats teksts rada nozīmes, vai arī tās piešķir lasītājs? Teksta ”nāve”. Lasītājs (mākslas baudītājs) kā nozīmes radītājs. Vai vispār nepieciešams teksts? Lasītāja “nāve”. Ko darīt? Kā atjaunot autora, teksta un lasītāja nozīmi? Autora teksta (mākslas darba) lasījums – kā tikšanās ar  nozīmīgu pieredzi. Kevina Vanhūzera pieeja. Kā lasot kādu stāstu – saskatīt tajā neparasto, tādu nozīmi, kas attiecas uz ikvienu no mums? Uz kādiem kritērijiem (principiem, vērtībām)  balstīties interpretējot mākslu 21. gs.?

2. lekcija 27.oktobrī: “Metamodernisms. Jauns sākums vai krīzes turpinājums?"

Paradigmu maiņas 20. gs. Vai metamodernisma jēdziens palīdz izskaidrot pēdējā laikā notiekošo? Analoģiskas situācijas vēsturē. Modernisms, postmodernisms un metamodernisms – G.F.V.Hēgeļa dialektikas kontekstā. Valstu un jebkādu citu robežu nozīmes mazināšana, egocentrisms un relatīvisms postmodernismā. Oscilācija – uztveres svārstības – kā centrālais faktors metamodernajā dzīves izjūtā. Parādības mākslā. Alkas pārveidot cilvēku. Ķermenis kā problēma. Grupu identitāšu nozīmes pieaugums. Vai Rietumu sabiedrība apzinās krīzi un tiecas no tās iziet? Neomarksisma modifikācijas, protesti un “kultūru kari”. Vai brīvais tirgus var glābt no pandēmijām? Pasaule bez ASV dominantes? Sociālās kontroles sabiedrība – kā nākotnes projekts? Atgriešanās pie metanaratīviem. Vai nacionālu valstu nozīme atjaunosies? Vai norma un normālums kavē attīstību un ierobežo atšķirīgā pastāvēšanu? Ko ņemt par kritēriju normas noteikšanai? Vērtības, kas var iedvesmot…

3. lekcija 24.novembrī: “Ko nozīmē jaunie garīguma meklējumi?"

Vai alkas pēc garīguma 21. gs. mazinās vai pieaug? Reliģijas struktūras. Reliģiskā pieredze un racionalizācija. Vai jaunie garīguma meklējumi ir jauni? Dažādas reliģiskās kustības 20. gs. “Vieglais” un “smagais” ceļš uz garīgumu. Atbildes uz visiem jautājumiem vai absolūta nenoteiktība. Cilvēks kā patērētājs arī reliģijā. Kā “atbrīvot” reliģiju no morāles? Reliģija bez Dieva vai ar cilvēkam paklausīgu Dievu. Reliģija un maģija. Neopagānisms. Nacionāla reliģija vai visu reliģiju apvienojums. “Zinātniska reliģija” vai zinātne kā reliģija. Vai New age laiks ir beidzies? Ezotērika, ko var nopirkt veikalā. Izvēle starp divām alternatīvām: savas dzimtas un tautas reliģiskā tradīcija vai citi 100 ceļi. Kāpēc gribas izmēģināt visu? Reliģija kā piedzīvojums. “Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā!” Kontrolēts garīgums vai ievainojamība? Noslēpuma priekšā ..

4. lekcija 15. decembrī: “Viņa augstība brīvais laiks. Kā izvēlēties?”

Kāpēc brīvais laiks kļūst par problēmu? Atpūta un izklaide. Ko nozīmēja brīvais laiks senatnē? Sengrieķu un viduslaiku izpratne par brīvo laiku. Aristotelis par labu dzīvi un saprātīgumu. Artes serviles un artes liberales. Klostera dzīve. Darbs kā aicinājums. Homo faber vai Homo ludens? Kā, izmantojot brīvo laiku, kļūt laimīgākam? Homo felix. Tals Benšahars par laimes nosacījumiem. Fiziskās aktivitātes, rituāli un pateicīgums. Vai laimes izjūta atkarīga no pārticības un bagātības? Kurās valstīs ļaudis jūtas laimīgāki? Mērķa nozīme dzīvē. Vai reliģiozie cilvēki jūtas laimīgāki? Līdzjūtības līmenis samazinās vai pieaug? Brīvība un mērķtiecīgums. Kā un ko izvēlēties? Buridana ēzelīša problēma. Neizlēmība un neizvēlīgums. Kādi ir izvēles kritēriji?  Nepieciešamība pēc normālā un alkas pēc izaicinājumiem. Drošība un riski. Labais, patiesais, skaistas un vienotais. Homo amans. Dzīve kā piedzīvojums ..

2022. gada ziemas un pavasara lekciju datumi un paredzētie temati:

5. lekcija  02. 02.  “Utopijas par cilvēku nākotnē. Cerības un riski.”

6. lekcija 02. 03. "Esamība un brīvība. Vai vajadzīgas robežas?”

7. lekcija 30. 03. “Vai Dievs ir miris? Uz ko paļauties un kam ticēt?”

8. lekcija 27. 04. “Cilvēce patiesības meklējumos. Kā meklēt?”

0 comments

Pievienot jaunu komentāru

Šī lauka saturs tiks saglabāts privāts un nebūs pieejams publiski.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Atļautie HTML tagi: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.

Vairāk par formatēšanas iespējām

CAPTCHA
Lai novērstu SPAM nejaucības
Image CAPTCHA
Ievadiet attēlā redzamos simbolus.