Publisko lekciju cikls “Nākotne – pagātnē!”

admin saglabāja, Ce, 09/26/2019 - 21:17

2020. gada pavasarī bija iespēja tiešraidēs noklausīties 2019. gadā "Mazajā ģildē" nolasītā publisko lekciju cikla "Nākotne pagātnē!?" atkārtojumu. Tās ir viena lektora – Dr.Andreja Mūrnieka – autorlekcijas par dažādām vērtību sistēmām cilvēces vēsturē un mūsdienās, to ietekmi uz sabiedrību. Cikla atkārtojuma 2021. gada ziemā lekciju datumi turpmāk: 24.02.21., 17.03.21., 07.04.21., 28.04.21. Akcents lekcijās ir uz procesiem dzīvē un mākslā - kultūras galveno ideju un vērtību kontekstā. 2021. gada trešā (visa cikla devītā) lekcija paredzēta trešdien 24. februārī plkst. 18. 30 – 20. 30. Temats: "Piedzīvojumi, dzīve un teātris 18.gs.” Lekcija notiks attālināti! Pieslēgties varēs ieejot “Mazās ģildes” māja lapā vai Facebook kontā (tur stundu pirms sākuma būs pieejas kodi).

24. februārī paredzētās lekcijas īsa anotācija:

“Trīs pirmie gadsimti Eiropas jaunlaiku vēsturē. Absolūtisms, zinātne un kolonizācija. Kari un to varoņi. Latvija Eiropas kontekstā. “Galantais gadsimts” – dāmu un filozofu laikmets. Valdnieku flirts ar filozofiem. Mūziķi un dramaturgi. Dzīve kā teātris. Brīvā laika pavadīšana. Imanuela Kanta pusdienas. Voltērs un Ž.Ž. Ruso. Enciklopēdija. Pirmie ateisti. Slepenas apvienības un dažādi dīvaiņi. Hernhūtieši Latvijā un pirmā atmoda. Vai ideālo sabiedrību 18. gs. izdevās radīt jezuītiem Paragvajā vai revolucionāriem Francijā? Liberte, egalitė, fraternitė ou la mort! Kas izraisīja franču revolūciju un kādas bija tās sekas Eiropai? Saprāta kults izrādās ir savienojams ar teroru! Pats humānākais nāves soda veids. Pati skaistākā sieviete – uz ešafota! “Revolūcija aprij savus bērnus?!” No republikas pie diktatūras. Kādas sabiedrības pārkārtošanas idejas progresa vārdā atkal gaida mūs nākotnē?”

Latvijas Universitātes docents Andrejs Mūrnieks piedāvā sistemātisku ieskatu par galvenajiem pagrieziena punktiem cilvēces attīstībā. Lekcijās tiek analīzēti tie faktori, kas veicinājuši izaugsmi vai to kavējuši. Par mainīgo un paliekošo katra laikmeta, tautas un ikviena cilvēka dzīvē. Dāņu filozofs Sērens Kirkegors teicis: ”Mēs dzīvojam virzīdamies uz priekšu, bet dzīvi izprotam, raudzīdamies atpakaļ”.

Lekciju ciklā tiek meklētas atbildes uz dažādiem, tai skaitā eksistenciāliem, jautājumiem. Daži no tiem: Kuras ir tās problēmas, kas ir kopīgas visai cilvēcei? Kā tās risinātas vēsturē? Kuri ir tie faktori, kas visvairāk sekmējuši cilvēces attīstību (ekonomika un uzkundzēšanās vai sadarbība un komunikācijas, reliģija, filozofija un māksla vai maģija, mitoloģija un zinātne)? Kas izraisa karus? Kas ir varonība? Kādas ir egalitārisma un elitārisma īpatnības? Cik dažādi cilvēces problēmas mēģinājušas risināt lielās civilizācijas? Ar ko tieši Eiropas civilizācija atšķiras no citām? Kā Eiropas vēsturē mijiedarbojušās Antīkās un Bībeles tradīcijas? Kā virzās Eiropas attīstība: cikliski vai lineāri? Kāpēc Eiropa 20. gs. piedzīvoja lielākos vardarbības uzplūdus cilvēces vēsturē? Ar ko postmodernā dzīves izjūta atšķiras no modernisma un visas iepriekšējās Eiropas kultūras? Vai tiešām paredzamas civilizāciju sadursmes? Kas sagaida cilvēci nākotnē?

Andreja Mūrnieka grāmatās "Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē" (1. daļa "Aizvēsture. Austrumu civilizācijas” un 2. daļa "Eiropas kultūras saknes") ieskicēti tie principi, kas – vērtību sistēmu (civilizāciju, reliģiju, filozofijas virzienu un ideoloģiju) analizē – tiek izmantoti minētajā lekciju ciklā.

Lekciju cikls “Nākotne pagātnē” turpina cikla – "Domāsim kopā!" – tradīcijas, kas agrāk – 5 gadus no rudens līdz pavasarim – pulcēja klausītājus "Mazajā ģildē". Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un atbidēm. Ieeja ir bez maksas. Lekcijas notiek ar Rīgas Domes atbalstu.

Lekcijas notiek trešdienās no pl. 18. 30 līdz 20. 30 – Vecrīgā, Amatu ielā 3/5, pandēmijas laikā - attālināti.  Lekciju datumi: 13. janvāris, 3.februāris, 24.februāris, 17. marts, 7. aprīlis un 28. aprīlis. Precīzāka informācija pieejama KTMC “Mazā ģilde” mājaslapā.

Lekcijās pārrunājamie jautājumi – īsas anotācijas:

1. lekcija. Kas programmē cilvēka uzvedību?

Kas un kādā līmenī veido un ietekmē cilvēka apziņu? Kas ir kopīgs visiem un svarīgs ikvienam? Kas ir eksistenciālie jautājumi, kādi ir daži to iespējamie risinājumi?  Kā mākslas darbos atspoguļojas eksistenciālās problēmas? Kas ir mainīgais un paliekošais (“vispārcilvēciskais”) kultūrā? Kādas ir galvenās attieksmes pret pasauli, cilvēku un kādus augstākos ideālus sev izvirza dažādas sabiedrības?

2. lekcija. Vai reliģija kavē cilvēces attīstību?

Kas virza cilvēces attīstību?  Kā to skaidro dažādas nozares, ideoloģijas un pētījumi? Kā veidojas reliģija? Kāda ir reliģijas struktūra? Kas ir reliģiskā pieredze? Kā reliģijas ietekmē kultūru? Kur ikdienā sastopamies ar reliģiju priekšstatiem, tradīcijām un to rudimentiem? Vai visas reliģijas “ved” vienā virzienā? Vai reliģijas veicina, vai mazina cilvēku agresiju? Kas mēdz aizstāt reliģiju mūsdienās?

3. lekcija. Kā veidojies cilvēks un kultūra?

Kādas ir galvenās problēmas un jautājumi, kas rodas, pētot cilvēces “rītausmu”? Kas vēl – bez izdzīvošanas problēmām – nodarbināja mūsu priekštečus? Vai pirmatnējie cilvēki bija “mežoņi”? Pagrieziena punkti cilvēces attīstībā. Kāpēc un kā izveidojās lauksaimniecība? Kāpēc cilvēki kļuvuši par “vietsēžiem”? Divi ceļi sabiedrības attīstībā: vēsturiskās un nevēsturiskās kultūras. Kas ir šamanisms? Ko varētu saukt par cilvēces “lielajiem skolotājiem”?

4. lekcija. Vai civilizācija ir pretstats kultūrai?

Kāpēc izveidojās pirmās civilizācijas? Kuri bija galvenie faktori, kas lika cilvēkiem apvienoties valstīs senatnē? Kas vieno valsti mūsdienās? Kas leģitimē varu? Pēc nāves dzīves priekšstati un sociālā organizācija, valdnieka vara un likumi. Kad saule nebija Dievs un kad bija? Senā Ēģipte un Divupe. Vai pagātnē priekšstati par cilvēku bijuši sarežģītāki, vai vienkāršāki nekā mūsdienās? Kāpēc sabiedrības vajā pastāvīgas krīzes?

5. lekcija. Vai pasaule ir iluzora?

Kādas attieksmes pret pasauli piedāvā un savā vēsturē izmēģina lielās civilizācijas? Kādas priekšrocības ir priekšstatam, ka pasaule nav tāda, kāda tā šķiet? Vai dievišķais meklējams cilvēkā? Kā radies priekšstats, ka cilvēka garīgā daļa pāriemiesojas citos ķermeņos? Vai no tā vajadzētu izvairīties, vai ar to samierināties? Kā pareizi organizēt cilvēka dzīves ritējumu? Indijas pieredze. Vai iespējama “neduāla apziņa”? Vai pasaulē valda taisnīgs atmaksas likums un tās gaitā vērojami cikli? Kādas konsekvences izriet no priekšstata, ka pasaule ir iluzora?

6. lekcija. Vai pasaule ir dievišķa?

Kas nosaka pasaules kārtību? Vai mainīgums un pretstati veido harmoniju? Vai saskaņu labāk meklēt dabā, vai sabiedrībā? Kā organizēt ģimeni un valsti? Vai svarīgāks ir individuāls cilvēks, vai sabiedrības kopējais labums?  Ja pasaule ir dievišķa, vai to drīkst mainīt? Kā neizjaukt komisko kārtību, bet tajā iekļauties?  Senās Ķīnas pieredze. Vai pārmaiņas ir viennozīmīgi labas? Kādu cenu jāmaksā par ideju, ka pasaule jau ir ideāla, dievišķa? Nobeigumā – pirmo 6 lekciju kopsavilkums.

Cikla otrās daļas lekciju saraksts un tajās pārrunājamie jautājumi – īsas anotācijas:

13. janvāris. 7. lekcija. – Eiropas kultūra saknes 

Trīs vēstures veidi. Kas ir kopīgs visiem un svarīgs ikvienam? Divas lielās problēmas: izdzīvot un atrast dzīvei jēgu. Kultūra un civilizācija. Kādi ir iespējamie kritēriji kultūru salīdzināšanai? Galvenās attieksmes pret pasauli, cilvēku un ideālo. Kā veidojusies Eiropas kultūra? Kāda tajā ir Antīkās pasaules un kāda Bībeles tradīciju loma? Kāda ir laika izjūta vienā un kāda otrā kultūrā? Kā šīs abas tradīcijas ietekmējušas mākslu un estētiskos ideālus? Juceklis un kārtība, liktenis un haoss. Ceļojums, kas atved mājās, un ceļojums, kas aizved citur? Kustība pa apli un virziens uz mērķi. Odisejs un Ābrahāms. Vai šiem varoņiem ir analogi Latvijas kultūrā? Brīvais laiks un darbs. Skola un zinātne. Artes liberales un artes serviles. Elitārisms un egalitārisms. Filozofs un pravietis. Varonis un grēcinieks. Sievietes kulta sākums. Personības, kas iedvesmo un mazo veikumu skaistums. Kā būt laimīgam?

3. februāris. 8. lekcija. – Renesanse, reformācija un baroks

Trīs vērtību dimensijas – pasaule, cilvēks, Dievs – Eiropas vēsturē. Trīs kārtas. Kāpēc veidojas ceturtā? Pilsētu dzīve, mistērijas un universitātes. Lielākā pandēmija Eiropas vēsturē. Kas pie tās vainīgs? Raganas un ķeceri! Vai inkvizīcija bija pati nežēlīgākā tiesu sistēma? No viduslaiku stabilitātes uz renesanses spriedzi. Izklaide un uzdzīve renesanses laikā. Mecenāti un tirāni. Nikolajs Koperniks un Viljams Šekspīrs. Lielie ģeogrāfiskie atklājumi un reformācija – jauno laiku sākums. Vai cilvēkam ir brīvā griba? Martins Luters un Roterdamas Erasms. Baroka krāšņums un dinamika. Dieva dotās pasaules iepazīšana un iekarošana. Nākotnes utopijas senatnē un anti-utopijas mūsdienās.

24.februāris. 9. lekcija. – Piedzīvojumi, dzīve un teātris 18.gs.

Trīs pirmie gadsimti Eiropas jaunlaiku vēsturē. Absolūtisms, zinātne un kolonizācija. Kari un to varoņi. Latvija Eiropas kontekstā. “Galantais gadsimts” – dāmu un filozofu laikmets. Valdnieku flirts ar filozofiem. Mūziķi un dramaturgi. Dzīve kā teātris. Brīvā laika pavadīšana. Imanuela Kanta pusdienas. Voltērs un Ž.Ž. Ruso. Enciklopēdija. Pirmie ateisti. Slepenas apvienības un dažādi dīvaiņi. Hernhūtieši Latvijā un pirmā atmoda. Vai ideālo sabiedrību 18. gs. izdevās radīt jezuītiem Paragvajā vai revolucionāriem Francijā? Liberte, egalitė, fraternitė ou la mort! Kas izraisīja franču revolūciju un kādas bija tās sekas Eiropai? Saprāta kults izrādās ir savienojams ar teroru! Pats humānākais nāves soda veids. Pati skaistākā sieviete – uz ešafota! “Revolūcija aprij savus bērnus?!” No republikas pie diktatūras. Kādas sabiedrības pārkārtošanas idejas progresa vārdā atkal gaida mūs nākotnē?

17. marts. 10. lekcija. – R.Vāgners un romantisma kulminācija

7. aprīlis. 11. lekcija.  – Urbānā kultūra. F. Dostojevska tēlu pasaulē

28. aprīlis. 12. lekcija.– Informācijas troksnis, izklaide, spēle un virtuālā realitāte kā mūsdienu utopijas

1 komentārs

Labdien!Vai un kur ir

Rakstīja Anonīms (nav pārbaudīts), Pk, 09/18/2020 - 16:23

Labdien!Vai un kur ir iespējams noskatīties Dr. Andreja Mūrnieka – autorlekcija?

Pievienot jaunu komentāru

Šī lauka saturs tiks saglabāts privāts un nebūs pieejams publiski.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Atļautie HTML tagi: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.

Vairāk par formatēšanas iespējām

CAPTCHA
Lai novērstu SPAM nejaucības
Image CAPTCHA
Ievadiet attēlā redzamos simbolus.