Satura barotne

Par mums

Atjaunotne.lv ir interneta vietne, kurā publicēt rakstus un diskutēt par Latvijas garīgo, ekonomisko, politisko un kultūras atjaunotni – no demokrātijas, morāles un kristīgo vērtību pozīcijām.

Godājamais lasītāj, interneta vietne atjaunotne.lv piedāvā iepazīties ar informāciju par aktuālām problēmām, viedokļiem un risinājumiem, kas veicinātu Latvijas izaugsmi un tradicionālo vērtību atjaunošanu.

Katrs, kam rūp Latvijas atjaunotne, ir aicināts izteikt savas domas komentāros vai iesūtīt rakstus, izteikt idejas un priekšlikumus, kas varētu palīdzēt mūsu valsti izvest no atpalicības un krīzēm. Šeit ir vieta, kur varam atklāt patiesību gan par pagātnē pieļautajām kļūdām, lai nākotnē tās neatkārtotu, gan diskutēt par lēmumiem un plāniem, lai apzinātu, kādas sekas tie var izraisīt.

  1. Interneta vietnes atjaunotne.lv redakcijas grupa ir interneta vietnes veidotāji un uzturētāji ar vietnes administrēšanas tiesībām. Redakcijas grupa pagaidām strādā bez atalgojuma.

ATJAUNOTNE.LV redakcijas grupa:

A.Auziņš, E.Andersons – vietnes administrators, O.Bušs (1944-2017) – literārais redaktors, J.Ginters, A.Mūrnieks, A.Teikmanis.